Diagrammes de Sankey

Client

class SankeyTools(props)

Class representing a point.

Server

su-model-sankey.views module

sankeytools.server.views.clean_pdf()[source]
sankeytools.server.views.download_examples()[source]
sankeytools.server.views.optimize_layout()[source]
sankeytools.server.views.save_pdf()[source]
sankeytools.server.views.start()[source]
sankeytools.server.views.upload_ademe()[source]
sankeytools.server.views.upload_data()[source]
sankeytools.server.views.upload_diagram()[source]
sankeytools.server.views.upload_exemple()[source]
sankeytools.server.views.upload_terristory()[source]